Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Om dina domännamn hostas av TornevallNET och du behöver peka ut vilka namnservrar som skall användas, så är denna sidan den du vill titta på.

Primära servrar

Recursive DNS cluster

DNS-servrar som markerats med DELVIS REKURSIV är, som beskrivningen antyder, delvis rekursiva. Med andra ord så är utvalda nät - de flesta placerade i Sverige - tillåtna att använda dessa namnservrar för vanliga uppslag också. Ungefär så som 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1, mfl är.

Om du upptäcker att namnuppslagen inte fungerar, ta dig en titt på tillståndslistan på https://auth.tornevall.net/dns-recursion.txt och/eller kontakta support@tornevall.net om du önskar uppdatera något. Tillståndslistan visar dig vilka nätverks om normalt sätt tillåts att göra rekursiva uppslag.

Det finns fler servrar än nedan som tillåter rekursiva uppslag, men de du ser här är de officiellt hanterade listan.


NamnserverAdressTyp
tornevall.net/tornevall.org sinsemellan delade
ns1.tornevall.net
ns1.tornevall.org
109.74.7.218
2a02:750:7::375

DELVIS REKURSIV

ns2.tornevall.net142.11.215.177
2607:5500:3000:78a::2

DELVIS REKURSIV

ns3.tornevall.net
ns2.tornevall.org
139.162.124.220
2400:8902::f03c:91ff:fe87:3989

DELVIS REKURSIV

ns4.tornevall.net141.138.204.6
2a02:348:83:cc06::1

DELVIS REKURSIV

ns5.tornevall.net193.187.90.37
2001:470:27:1be::2

DELVIS REKURSIV

ns6.tornevall.net217.64.149.149
2a01:299:a0:ff:786:1337:a0:a0

DELVIS REKURSIV

tornevall.org specifikt
ns4.tornevall.org162.159.27.72
2400:cb00:2049:1::a29f:1a63

BACKUP
LINODE

ns5.tornevall.org162.159.24.39
2400:cb00:2049:1::a29f:1827

BACKUP
LINODE

ns6.tornevall.org162.159.25.129
2400:cb00:2049:1::a29f:1981

BACKUP
LINODE

ns7.tornevall.org162.159.26.99
2400:cb00:2049:1::a29f:1b48

BACKUP
LINODE

ns8.tornevall.org162.159.24.25
2400:cb00:2049:1::a29f:1819

BACKUP
LINODE

Special-servrar

88.80.16.49, eller den IPv6-filtrerade all-rekursivaq DNSen har tagits ned då Netflix "fungerar" igen.

  • No labels