Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Current »

Denna Facebook-grupp riktar sig till boende, före detta boende och de med personligt intresse i Klippan (Kommun i Nordväst-Skåne - inte Göteborg eller Stockholm). Allt som rör Klippan - från historia, till framtid, till kuriosa, till grannsamverkan - och så vidare är ok att skriva om. Gruppen har viss politisk prägel - saker som gör att Klippan kan bli bättre är ett av många heta ämnen. Till detta deltagande följer dock personligt ansvar. Den grundläggande principen är att sunt förnuft råder. Moderering brukar handla om en sista utväg, när det krävs att någon lägger ett veto, eller något som helt enkelt strider mot våra regler eller svensk lagstiftning. Vi som gör det här finns inte för att maktfullkomligheten skall tillfredsställas. Vi är där för att "månandet" skall fungera för gruppen.

 • Vi sysslar inte med personangrepp.
 • Vi håller god ton mot varandra.
 • Hittar du ett ämne du vill diskutera, kolla om någon annan redan diskuterar det. Åtta trådar om samma sak är sällan önskvärda.
 • Vill du prata politik lägger du också undan pajkastningen.
 • Rasism är inte okej och kan - om den typen av inlägg fortgår - innebära att du "lämnar" gruppen utan vidare förvarning.
 • Reklam är okej, så länge det hålls på rimlig nivå i antal inlägg och relateras någorlunda till Klippan. Reklam för "Västerbottens fjällvandrarklubb" är inte särskilt relevant för gruppen.
 • Det är inte OK att blockera administratörer eller moderatorer. Upptäcks detta kan det också leda till att du "lämnar" gruppen utan förvarning (det går nämligen inte att förvarna).
 • Vi följer svensk lagstiftning primärt, Facebooks gemenskapsregler (https://www.facebook.com/communitystandards/) sekundärt, samt vår egen uppfattning om hur gruppen skall se ut.
 • Eftersom vi följer svensk lagstiftning tar vi även hänsyn till GDPR (nya PuL) som började gälla 25 maj 2018. Det betyder att det är viktigare att vi använder huvudet om vi börjar prata OM varandra (eller någon annan). TILL varandra är fortfarande okej. Se länkar nedan.

Om dina trådar försvinner

Trådar och/eller kommentarer som försvinner kan göra det av flera olika anledningar.

 • Inlägget/kommentarer är anmält till Facebook. Vissa saker tas tillfälligt bort av Facebook under utredningar
 • Personen som skrivit inlägget eller kommentaren har raderat det själv
 • Personen som skrivit inlägget har absolut inte hållit med dig och i stället valt att blockera dig
 • Vi tyckte att du gjorde fel och ansåg att ingen vidare förklaring krävdes innan det försvann
 • Kontot som inlägget eller tråden har skrivits från har inaktiverats eller tagits bort

 

Vill du veta mer om den nya dataskyddsreformen, GDPR, finns en del källor att fördjupa sig i:

Väl mött!

Administratörens tips

Är du vilse bland Klippans alla Facebook-grupper, finns en sammanställning av dem på Facebook-grupper med Klippan som tema


Utförda revisioner

 

 • No labels