Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Somliga tror att TMM var en person, men egentligen så var TMM en term baserat på ett dåligt skämt, påhittat av en 20-årig... unge. "ung person". Storyn här har blivit uppgrävd, genom föråldrade chattloggar.

...

Numera är TMM ett tämligen utgående innehållslöst namn och enbart kvarlevorna efter ett succeprojekt (succéprojekt på IRC), finns i våra minnen. TMM sågs senast på IRCNet i början av augusti 2017, men har sedan dess försvunnit.

In english

Some people believes that TMM was a person, but actually TMM was a term based on a bad joke, founded by a 20 year old... kid. "young person". The story has been dug up, through deprecated chat-logs.

...

Currently, TMM is a deprecated name and remains after a successful project (on IRC), and now it only lives in our memories. TMM was last seen at IRCNet at the beginning of augustu 2017, but has disappeared since then.