Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Inlägget/kommentarer är anmält till Facebook. Vissa saker tas tillfälligt bort av Facebook under utredningar
  • Personen som skrivit inlägget eller kommentaren har raderat det själv
  • Personen som skrivit inlägget har absolut inte hållit med dig och i stället valt att blockera dig
  • Vi tyckte att du gjorde fel och ansåg att ingen vidare förklaring krävdes innan det försvann
  • Kontot som inlägget eller tråden har skrivits från har inaktiverats eller tagits bort

 

Vill du veta mer om den nya dataskyddsreformen, GDPR, finns en del källor att fördjupa sig i:

...