Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administratörens tips

Är du vilse bland Klippans alla Facebook-grupper, finns en sammanställning av dem på Facebook-grupper med Klippan som tema

GRUPPEN

ALLMÄNT

Detta är en diskussionsgrupp (*) som berör Klippans Kommun med omnejd (nej, inte Klippan i Göteborg eller Stockholm). Ämnet är tämligen fritt och kan behandla nytt som gammalt, men gärna med viss betoning på hur Klippan kan förbättras för de invånare som bor här. Nostalgi? Helt okej, det hör ju till på något sätt. Faktum är att inget som handlar om Klippan är fel att diskutera.

* = Diskussionsgrupp, icke att förväxla med forum, som är betydligt mer sofistikerade i funktionalitet

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Det som andra kallar för regler, kallas här för förhållningssätt. Om det finns regler i gruppen är de väldigt få, jag har personligen inte hittat dom ännu. Undantaget är det som vi lättflyktigt kallar för Bad Language och ren spam. Det kommer alltid existera ämnen som upprör och som med stor sannolikhet gör att vi gärna ersätter våra primära ordförråd med gutturala läten. Det är sällan önskvärt att man sänker nivån dit, i varken attityd eller språk. Moderering i form av radering sker ytterst sällan (se Appendix A), för att säga aldrig, eftersom det många gånger inte ger önskad effekt (om inte ilska och frustration är den önskade effekten). Anmälda inlägg tenderar därför, exempelvis, att förbli orörda i form av den mildare låsningsformen. Det sunda förnuftet brukar få råda och rent krasst betyder det att man i många fall bara kommer behöva moderera sig själv.

FÅR JAG VARA MED?

Har du ansökt till gruppen får du med stor sannolikhet det. Viss bakgrundskontroll görs dock; ser din profil kanske väldigt suspekt ut? Har du ett profilfoto på Angela Merkel - eller annat random foto som kan köpas på StockPhotos - och med för övrigt helt tom profil, så är det högst sannolikt så att du inte kommer att beviljas skrivrättigheter till gruppen. Inte heller om du bor i (exempelvis) Chile och inte förstår ett ord av vad som skrivs här - detta är trots allt en grupp för intresserade Klippanbor.

Väl mött!

 


Tillägg (Appendix)

Appendix A - När saker försvinner

  • Om inlägg anmäls direkt till Facebook och Facebook anser att inläggen strider mot deras (ibland ganska godtyckliga) gemenskapsregler (https://www.facebook.com/communitystandards/) kan dessa tas bort av Facebook själva.
  • Om författaren av en tråd väljer att ta bort sin tråd på egen hand kommer alla kommentarer i den tråden av naturliga skäl också försvinna.
  • Om det finns en kommentarskedja i en tråd, där huvudkommentaren tas bort av författaren själv, kommer även kedjan att försvinna.

Appendix B - Hur ser en suspekt profil ut?

Det vet man förmodligen sällan i förväg, men är du osäker på hur din egen betraktas utifrån, som offentlig, kan du klicka på "Visa som..." som finns i en meny alldeles intill "Visa aktivitetsloggen". Om din profil ser väldigt tom ut, eller enbart har två poster i form av exempelvis "Kontot skapades" och "Här föddes jag", så är det ganska troligt att det kan väcka någon form av misstanke - inte bara för gruppägare utan även för andra som du vill bli vän med.

Utförda revisioner

 

  • No labels