Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administratörens tips

Är du vilse bland Klippans alla Facebook-grupper, finns en sammanställning av dem på Facebook-grupper med Klippan som tema

Klagomålsguide

Vi som gör det här finns inte för att maktfullkomligheten skall tillfredsställas. Vi är där för att "månandet" skall fungera för gruppen. Gör du jobbet bättre? Kontakta oss direkt!

GRUPPEN

ALLMÄNT

Detta är en Facebook-grupp som berör Klippans Kommun (Skåne) med omnejd och inriktning på både nytt och gammalt, men gärna med viss betoning på hur Klippan kan förbättras för de invånare som bor här. Faktum är att inget som handlar om Klippan behöver vara fel att diskutera.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Reglerna för gruppen är inte särskilt många.  Det som vi lättflyktigt kallar för Bad Language och ren spam undanbedes. Det kommer alltid existera ämnen som upprör och som med stor sannolikhet gör att vi gärna ersätter våra primära ordförråd med gutturala läten. Det är sällan önskvärt att man sänker sig till den nivån. Alla kan bli arga, men blir du arg, se till att behärska dig. Det sunda förnuftet brukar få råda och rent krasst betyder det att man i många fall bara kommer behöva moderera sig själv.

Tips från coachen

För att inte öka bruset i gruppen ser vi gärna att du kontrollerar i gruppen om det redan finns en tråd som avhandlar ditt ämne och använder den därefter. Att skapa fem trådar om hur illa grenarna på träden längs Storgatan klipptes med hjälp av bondens tröska hjälper inte. Dom blir inte bättre klippta i takt med att trådarna blir fler.

MODERERINGEN

Trådar behöver inte försvinna på grund av moderering (se Appendix A om att radera egna inlägg). Moderering i form av radering brukar användas som "sista utvägen" - hårda modereringar ger nämligen inte alltid önskad effekt. Anmäl gärna inlägg, men fundera först på om det är mot dina personliga åsikter dom strider eller om det finns belägg för en anmälan. Det går också att anmäla både inlägg och kommentarer till Facebook om du anser att de strider mot communityreglerna. Någon form av informativ text brukar utfärdas inför en modererande åtgärd.

Undantagsregel as of 13 maj 2017

Om trådar ger indikation på urspårning eller annat som kan skada eller förstöra gruppen bör respektive moderator överväga att göra det som krävs för att återinrätta den goda stämningen.


Väl mött!

Appendix A - När saker försvinner

  • Om inlägg anmäls direkt till Facebook och Facebook anser att inläggen strider mot deras (ibland ganska godtyckliga) gemenskapsregler (https://www.facebook.com/communitystandards/) kan dessa tas bort av Facebook själva.
  • Om författaren av en tråd väljer att ta bort sin tråd på egen hand kommer alla kommentarer i den tråden av naturliga skäl också försvinna.
  • Om det finns en kommentarskedja i en tråd, där huvudkommentaren tas bort av författaren själv, kommer även kedjan att försvinna.

Utförda revisioner

 

  • No labels