Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om du inte redan är där, så finns denna version av gruppens beskrivning även i formaterad version på https://docs.tornevall.net/x/DAD

Table of Contents

Table of Contents

Tip
titleAdministratörens tips

Är du vilse bland Klippans alla Facebook-grupper, finns en sammanställning av dem på Facebook-grupper med Klippan som tema

GRUPPEN

ALLMÄNT

Detta är en diskussionsgrupp (*) som berör Klippans Kommun med omnejd (nej, inte Klippan i Göteborg eller Stockholm). Ämnet är tämligen fritt och kan behandla nytt som gammalt, men gärna med viss betoning på hur Klippan kan förbättras för de invånare som bor här. Nostalgi? Helt okej, det hör ju till på något sätt. Faktum är att inget som handlar om Klippan är fel att diskutera.

...

...