Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Denna Facebook-grupp riktar sig till primärt till boende och , före detta boende i nordvästra Skånes kommun Klippan. Sekundärt riktar den sig till de som har personligt intresse i kommunen. Ämneskategorin är generell. och de med personligt intresse i Klippan (Kommun i Nordväst-Skåne - inte Göteborg eller Stockholm). Allt som rör Klippan - från historia, till framtid, till kuriosa, till grannsamverkan - och så vidare är ok att skriva om. Gruppen har viss politisk prägel - saker som gör att Klippan kan bli bättre är ett av många heta ämnen. Grannsamverkan är till viss del ett annat. Till detta deltagande följer dock personligt ansvar. Den grundläggande principen är att sunt förnuft råder. Moderering brukar handla om en sista utväg, när det krävs att någon lägger ett veto, eller något som helt enkelt strider mot våra regler eller svensk lagstiftning. Vi som gör det här finns inte för att maktfullkomligheten skall tillfredsställas. Vi är där för att "månandet" skall fungera för gruppen.

 • Vi sysslar inte med personangrepp.
 • Vi håller god ton mot varandra.
 • Hittar du ett ämne du vill diskutera, kolla om någon annan redan diskuterar det. Åtta trådar om samma sak är sällan önskvärda.
 • Politik i gruppen är ett självklart ämne - men glöm inte tonen.
 • Rasism undanbedes.
 • Reklam är okej, så länge det hålls på rimlig nivå i antal inlägg och relateras någorlunda till Klippan. Reklam för "Västerbottens fjällvandrarklubb" är inte jätteintressant för oss precissärskilt relevant för gruppen.
 • Vi följer svensk lagstiftning primärt, Facebooks gemenskapsregler (https://www.facebook.com/communitystandards/) sekundärt, samt vår egen uppfattning om hur gruppen skall se ut.
 • Det är inte OK att blockera administratörer eller moderatorer, då det i princip blir omöjligt att kontakta varandra. Upptäcks detta kan det leda till uteslutning.
 • Vi hänger inte ut varandra, varken med namn eller foton - eller om vi gör något som kan uppfattas som kriminellt. Oftast strider detta, även om du själv anser att det är moraliskt försvarbart, mot någon form av lagparagraf. Har du bevismaterial lämnar du det till polis, inte till gruppen.
  I synnerhet viktigt, är att fundera på PUL och kommande lagstiftning GDPR (som ersätter PUL). Tänk på att alla är (bör vara) lika inför lagen. Vi vet att det här kan vara snårigt att reda ut, så fråga om du är osäkerUnder maj 2018 ersätts PUL med GDPR, frågan om personlig integritet kommer då bli viktigare än någonsin.

Om dina trådar försvinner eller låses kan det bero på flera saker:

...

...