Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning
titleUndantagsregel as of 13 maj 2017

Om trådar ger indikation på urspårning eller annat som kan skada eller förstöra gruppen bör respektive moderator överväga att göra det som krävs för att återinrätta den goda stämningen.


Väl mött!

 

Appendix A - När saker försvinner

...